Začiatkov prečo nespraviť krátky článok o tom čo to vlastne ten server je ? Citujem wikipediu Server (z angl. to serve - slúžiť, poskytovať službu) softvér, ktorý v rámci počítačovej siete zastáva v hierarchii nadradené miesto vzhľadom na funkcionalitu. Poskytuje svoje prostriedky a výkon klientom. - Server [co je to server ?]" /> Server [co je to server ?] (c) PCBlog.sk